GoodWe

Bu durumda, bir sorun oluşur ve LED ekranında arıza tipi görüntülenir. Kullanım kılavuzundaki "Sorun Giderme" ne başvurulduğunda bir çözüm bulabilirsiniz. Hata devam ederse lütfen tedarikçi veya GoodWe Servis Merkezi ile temasa geçin.

Web sitemizde elektronik sürümler indirebilirsiniz. Bu mümkün değilse lütfen tedarikçi veya GoodWe Servis Merkezi ile temasa geçin.

Lütfen kablosuz ağ olup olmadığını kontrol edin. Evet ise, normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kablosuz ağ OK olduğunda, inverterin WIFI ayarını yeniden yükleyebilirsiniz. Sarı gösterge yanıp sönmeye devam ederse, lütfen satıcınıza veya GoodWe Servis Merkezi'ne başvurun.

İnverterin açık olup olmadığını kontrol edin. Antenin iyi tespit edilip edilmediğini kontrol edin. Sarı göstergelerin yanıp yanmadığını kontrol edin ve invertere yaklaşın. Kablosuz sinyal yoksa, WIFI yeniden yüklemeyi deneyin ve yukarıdaki adımları tekrarlayın. Bu başarısız olursa, lütfen tedarikçi veya GoodWe Servis Merkezi ile temasa geçin.

Sistem kablolarının normal olup olmadığını kontrol edin. Sürücünün hata bildirdiğini kontrol edin. Panellerin gölge altında olup olmadığını kontrol edin.

Lütfen hangi aksesuarın eksik olduğunu kullanıcı el kitabındaki aksesuar listelerini kontrol ederek onaylayın, daha sonra tedarikçiye veya GoodWe servis merkezine başvurun. (Kilit yakalama şimdi aksesuar kutusu dışında bırakılmıştır.)